Werkwijze

Intake en vervolgbehandeling

Wanneer u zich bij mij aanmeldt zullen we in een intake uw hulpvraag bespreken. Hierop volgend kom ik met een voorstel voor therapie en een indicatie van het aantal sessies. Alles gaat in overleg. Na elke sessie wordt opnieuw besproken wat de resultaten en behoeftes zijn.

Verwijzing door psychotherapeut

Een vaktherapeut mag door een hoofdbehandelaar ingezet worden om een deel van de behandeling in de 2e-lijns zorg uit te voeren. Wanneer u in psychotherapie bent kunt u de beeldende therapie als aanvulling gebruiken. Beeldende therapie kan dan helpen om bepaalde stukken uit bijvoorbeeld de biografie uit te werken.
Het buiten jezelf plaatsen van een beeld geeft helderheid, afstand maar ook nabijheid. Door een herinnering, klacht of probleem in een beeld te zetten maak je het tastbaar. Het contact dat hierdoor met jezelf ontstaat geeft houvast en een mooie aanvulling op woorden alleen.
U kunt er dan ook voor kiezen om in een aantal sessies heel gericht aan een thema te werken.