Eetstoornissen

Eetstoornissen bij jongeren en volwassenen

Door mijn ervaringsdeskundigheid weet ik hoe het is om een eetstoornis te hebben, én weet ik dat je kunt herstellen. Nog beter is het als je kunt voorkómen dat jouw eet- of gewichtsproblemen uitgroeien tot een eetstoornis. Hoe eerder je er bij bent, des te beter! Schaam je niet en vraag om hulp!

Hoe weet je of je risico loopt op het ontwikkelen van een eetstoornis? Kijk dan eens of je je herkent in een van de volgende kenmerken:

  • Je overtuiging dat je gelukkiger zult zijn als je slank bent
  • Je stemming is afhankelijk van je gewicht
  • Je piekert veel, voelt je somber of onzeker
  • Je eet emoties weg of eet juist niet om maar niet te voelen
  • Je hebt eetbuien, eet veel te weinig en/of je braakt na gegeten te hebben
  • Je bent bang om aan te komen of om dik te worden
  • Je probeert extreem gezond te eten
  • Je hebt last van gewichtstoename, gewichtsverlies en/of gewichtsschommelingen

Een (beginnende) eetstoornis is een uiting van innerlijke spanningen en treft vaak mensen die hoog sensitief zijn, streng zijn voor zichzelf en erg onzeker zijn. Je lage eigenwaarde probeer je te compenseren met een slank lichaam of je probeert je onzekerheid niet te voelen door je emoties met eetbuien te dempen.

Een eetstoornis heeft vaak te maken met een laag zelfbeeld, met niet durven laten zien wie je echt bent en geeft je een gevoel van controle. De eetproblemen zijn een symptoom hiervan. Om deze reden behandel ik niet alleen de symptomen maar ook de problemen waardoor je (beginnende) eetstoornis is ontstaan. We gaan dus verder dan alleen de symptomen te behandelen.
We gaan samen onderzoeken welke functie jouw eetstoornis op dit moment van je leven vervult. Wanneer dit duidelijk voor je wordt, wordt ook helder waar je aan moet werken om je eetstoornis weer stapje voor stapje los te kunnen laten

Tijdens de beeldende therapie gaan we op zoek naar wie jij nu echt bent en wat jouw wensen en behoeften zijn. Mijn doel is dat je met meer zelfvertrouwen in het leven komt staan, zodat je je eetstoornis niet meer nodig hebt en het helemaal zelf kunt!