• Burn-out

Burn-out & Stress

Wat is een burnout?

Een burnout is een toestand van extreme vermoeidheid die optreedt na een langdurige overbelasting. Iemand met een burnout voelt zich ‘opgebrand’ en heeft geen energie meer. Zelfs de kleinste taken kunnen een grote opgave zijn. Omdat iemand met een burnout vaak al langere tijd over zijn grenzen heen gaat, duurt het vaak lang voor de diagnose wordt gesteld.

Veel voorkomende symptomen bij een burnout bestaan uit:

  • snel prikkelbaar zijn
  • bij kleine belasting veel stress en paniek ervaren
  • grote vermoeidheid, je op en uitgeblust voelen
  • verminderd contact met het lichaam
  • concentratieproblemen

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als je een burnout hebt, komt alles tot stilstand. De dagelijkse routine als school of werk is niet langer meer vol te houden. Je kunt je heel somber en lusteloos voelen of voortdurend willen slapen. Ook fysieke reacties zoals duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen komen voor. Veel mensen met een burnout hebben daarnaast emotionele klachten als boosheid of schaamte. Ze zijn bijvoorbeeld boos op zichzelf of teleurgesteld in hun lichaam dat ze nu in de steek laat. Omdat je zo lang over je grenzen bent gegaan, weet je niet meer goed hoe je die kunt aanvoelen.

Beeldende therapie bij Burn-out

Door middel van gerichte oefeningen en werkvormen zal ik met jou onderzoeken wat langdurige overbelasting met je doet. Waar voel je de spanning in jouw lichaam? Op welke momenten en bij welke activiteiten kun je nog ontspanning ervaren? Ik zal veel aandacht besteden aan het leren herkennen van jouw eigen grenzen. Hoe reageer je als iemand iets van je vraagt wat je te veel is? In beeldend werken kun je de bijbehorende gevoelens van onmacht, boosheid en teleurstelling vormgeven. Ook kun je praktisch oefenen met jouw eigen grenzen bewaken. Zo kun je het gevoel weer terugkrijgen dat jij de regie hebt over jouw eigen tijd en jouw eigen leven.

Beeldend de therapie is daarnaast een behandelvorm die preventief kan worden ingezet.

Mindfulness bij Burn-out

Als je herstel eenmaal heeft ingezet dan kan mindfulness training dit proces goed ondersteunen. Ook is het een bewezen methodiek om terugval te voorkomen. mindfulness training

  • je leert je piekergewoontes te doorbreken
  • je wordt je bewust van patronen die bij jou tot ontregeling kunnen leiden
  • je leert beter grenzen aan te geven
  • je maakt (opnieuw) contact met eigen bronnen van kracht en welzijn
  • je voedt jezelf met rust en stilte