• Tarieven

Tarieven

Beeldende therapie, Schematherapie, Mindfulness therapie, Inzichtgevende gesprekken

Intake 60 min € 90
Volwassenen sessie 60 min € 90
Jongeren (vanaf 16 jaar) sessie 60 min € 90
Evaluatie met ouders 30 min € 60
Evaluatieverslag € 45
Advies mbt eetstoornissen 30 min € 60
Voedingsbegeleiding sessie 60 min € 85 zie praktijk It’s my LIJF

Vergoeding

De Therapie wordt vergoed door veel verzekeraars wanneer je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Het valt onder alternatieve geneeswijzen. Raadpleeg hiervoor je polis of zorgverzekeraar.  Beeldende therapie is te vinden onder Nederlandse Vereniging Vaktherapie AG)
Lees meer over ‘verzekering en vergoeding’ op de site van Zorgwijzer op deze link

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteit van de therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging; Nederlandse Vereniging Vaktherapie AG, en de Nederlandse Vereniging van Antroposofische zorgaanbieders. Dit lidmaatschap vereist deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten en verplichte bij- en nascholing.
Kijk voor meer informatie op: Nederlandse Vereniging Vaktherapie

lidmaatschap Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Afzegging

Wanneer je een gemaakte afspraak voor kunstzinnige therapie niet kunt nakomen, kunt je je uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch of per email afmelden. Bij te late afzeggingen wordt de ingeruimde tijd in rekening gebracht, volgens het No Show tarief van € 75. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering.