• Tarieven

Tarieven

Beeldende therapie

Intake 60 min €85
Volwassenen sessie 60 min € 85
Jongeren (vanaf 12 jaar) sessie 60 min € 85
Evaluatie met ouders 30 min € 55
Evaluatieverslag € 45
Advies mbt eetstoornissen 30 min € 55
Voedingsbegeleiding sessie 60 min € 75 zie praktijk It’s my LIJF

Vergoeding

De kunstzinnige therapie wordt vergoed door veel verzekeraars wanneer je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Het valt onder alternatieve geneeswijzen. Raadpleeg hiervoor je polis of zorgverzekeraar. Kunstzinnige therapie is te vinden onder N.V.K.T (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën).
Lees meer over ‘verzekering en vergoeding’ op de site van Zorgwijzer op deze link

Verwijzing door psychotherapeut

Een vaktherapeut mag door een regiebehandelaar (BIG) ingezet worden om een deel van de behandeling in de 2e-lijns zorg uit te voeren. Wanneer je in psychotherapie bent kunt je de beeldende therapie aanvullend inzetten.

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteit van de therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapie op antroposofische grondslag) en NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische zorgaanbieders). Dit lidmaatschap vereist deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten en verplichte bij- en nascholing.
Kijk voor meer informatie op:

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën

 

Afzegging

Wanneer je een gemaakte afspraak voor kunstzinnige therapie niet kunt nakomen, kunt je je uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch of per email afmelden. Bij te late afzeggingen wordt de ingeruimde tijd in rekening gebracht, volgens het No Show tarief van € 55. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering.