• Tekenen Schilderen Boetseren

Tekenen Schilderen Boetseren

Tijdens de beeldende therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende teken- schilder- en boetseertechnieken.

Tekentechnieken spreken je aan op je denkprocessen. Ze geven je structuur, helderheid en houvast en bevorderen een objectief waarnemingsvermogen
• dynamisch tekenen
• tekenen naar de waarneming
• vormtekenen
• houtskool
• pastelkrijt

Schilderen, door te schilderen met kleuren kun je uitdrukking geven aan je gevoelsleven. Het bevordert dat je kunt leven vanuit hart en ziel. En dat je je weer verbonden gaat voelen met jezelf en de omgeving.
• aquarel,
• acryl,
• nat in nat,
• sluieren

Boetseren activeert het doen. Bij het maken van een beeld uit vormloze klei, worden vormkrachten in je aangesproken. En niet alleen in het werkstuk, maar vooral in jezelf.
• platonische lichamen,
• meditatief  boetseren
• boetseren met grote hoeveelheden klei

Tekenbewegingsmethode

Ik maak gebruik van de Tekenbewegingsmethode van Lida Floor en Didi Overmans. Deze methode bestaat uit 29 oefeningen. De oefeningen zijn gericht op bewustwording van het lichaam en de ademhaling, versterking van concentratie en oordeelsvrije zelfreflectie en het hanteren van emoties.De focus van de oefeningen ligt op de beleving in het hier en nu. Deze manier van werken sluit goed aan bij mijn manier van werken waarin het contact maken met het lichaam een belangrijke onderdeel vormt.

Intuitief schilderen

Door te schilderen maak je gebruik van kleuren. Door met kleuren te werken kun je aan je gevoelens en emoties uitdrukking geven. Dit bevordert dat je kunt gaan leven vanuit hart en ziel en dat je weer verbonden gaat voelen met jezelf en de omgeving. Ik heb me bijgeschoold in de techniek van Baukje Exler waarbij het intuïtief werken met kleur centraal staat. Hierbij wordt vetkrijt met lijnzaadolie gebruikt.

Praktijk Beeldrijk, Zaandam. Kinderyoga, Yoga, Mindfulness, Creative Therapie

Mindful Boetseren

De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het boetseren met grote hoeveelheden klei bij Pien Pedroli. Het is een boetseertherapie volgens Raoul Ratnowsky te Dornach.
Tijdens deze therapie wordt het lijf aan het werk gezet. Het denkende hoofd krijgt rust. Het brengt je in beweging en in contact met jezelf, hier en nu. Er wordt op een meditatieve manier gewerkt met volle aandacht. Het kan fysiek inspannend zijn en tegelijkertijd wekt het nieuwe energie en enthousiasme.
De therapie versterkt je Ik –kracht, je zelfhelende vermogen en je vitaliteit.
Je gaat ervaren dat er een diepe innerlijke beweging in gang wordt gezet. Je kracht om jou leven met zijn specifieke uitdagingen opnieuw vorm te geven groeit.

Klei vasthouden,

je in klei uitdrukken maakt je zichtbaar,

dit voelt spannend,

dat je dan als het ware je kwetsbare ik, je kwetsbare stukje durft te laten zien,

je weet immers nog niet wat er precies uit je handen komt.

En dan heb je dat in handen,

je houdt het vast en je laat het zien,

je laat dat wat van binnen is aan de wereld zien,

je laat jezelf aan de wereld zien,

wat een lef,

en je laat jezelf aan jezelf zien,

je mag er zijn, het (alles) mag er zijn.

En telkens wanneer je weer dat (boetseer) beeld ziet met dat stukje wat je hebt laten zien veranderd zich dat stukje in jou.

Het verstevigt het beklijft, het vindt bodem, houvast of lost op.