• Mindfulness-1
 • Kunstzinnig-3
 • Kunstzinnige Therapie

Kunstzinnige therapie

Voor kunstzinnige therapie heb je geen creatieve ervaring nodig. Juist voor mensen die denken, ‘oh dat kan ik niet’ of ‘daar ben ik niet goed in’ kan deze therapie veel betekenen. Het gaat tijdens de kunstzinnige therapie niet om presteren, het doel op zich is niet een mooi kunstwerk maken. Het gaat in de therapie om het proces dat je doormaakt.

De manier waarop je met de materialen omgaat en belangrijke thema’s uit je leven op papier uitwerkt geeft inzicht in je eigen functioneren en handelen. Zo oefen je tijdens de kunstzinnige therapie op een concrete en gestructureerde manier met de belemmeringen waar je in je dagelijks leven tegenaan loopt. Door weer in contact te komen met je eigen creativiteit ontstaat vitaliteit, ontspanning en levensplezier.
Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende creatieve technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren. De therapie geeft je de mogelijkheid zichtbaar te maken dat wat jou van binnen bezig houdt in tastbare beelden, deze nieuwe inzichten te verwerken, vanuit een verbinding met je gevoel. Kunstzinnige therapie werkt vanuit het doen, ervaren en voelen, het geeft hierdoor een andere ingang dan een gesprek alleen.

• Je komt in beweging, gaat iets doen en ervaren ipv analyseren en blijven piekeren

• Vitaliteit, regie en autonomie worden tijdens deze vorm van therapie versterkt

• Traumatische ervaringen worden tastbaar, je kunt er naar kijken, doorvoelen en verwerken.

• De therapie bevordert een niet oordelende houding

• Er wordt gewerkt aan de onderliggende laag van de klachten, niet aan de symptomen

• Lichaamsbewustzijn en de lichamelijke ontspanning nemen toe

• Het zelfbeeld en lichaamsbeeld worden positiever

• Emoties worden beter hanteerbaar

• Creëren, durven spelen en plezier beleven!

Herken jij dit? Je hebt een klacht, dat kan fysiek of psychisch zijn en je wilt begrijpen waar die vandaan komt. Je piekert wat af, want zo denk je als je weet wat het is of waar het vandaan komt dan kan je het zo snel mogelijk oplossen. Dit is een normale gedachte. In onze huidige tijd willen we graag alles snel oplossen.
Toch ligt de oplossing van je lichamelijke of psychische klachten  vaak niet daar.

Tijdens de beeldende therapie en mindfulness geef ik je de mogelijkheid te leren zijn met dat wat er is. Dat houdt in dat je de tijd gaat nemen om bewust je aandacht te richten op dat wat je bij jezelf in het hier en nu tegenkomt. Precies zoals dat op dat moment is. Je hoeft niets te veranderen en niets op te lossen. Je maakt contact met dat wat er is. Zonder te oordelen.

Door je klacht in een beeld om te zetten wordt je pijn tastbaar, je kan het aanraken en doorvoelen. Je zet het buiten jezelf neer en observeert het. Je leert de  pijn kennen en beter te verdragen. Dit zorgt er voor dat je angst voor de pijn afneemt.  Verdoving, vermijding, vluchtgedrag is niet meer nodig om met de pijn om te kunnen gaan. Deze vorm van therapie helpt je  om je hoofd tot rust te brengen en  te gaan vertrouwen op je lichaam en je hart.

Van daaruit komt er ruimte om bijvoorbeeld traumatische ervaringen te gaan verwerken. Altijd vanuit een liefdevolle en accepterende houding naar jezelf en niet meer vanuit het verlangen iets op te willen lossen van uit je hoofd.

Voor wie levensvragen of psychische klachten heeft rond om:

 • Burn-out & stress
 • Depressie
 • Trauma
 • Rouw & verlies
 • zingeving
 • angst & onzekerheid
 • Eetstoornissen
 • HSP
 • Identiteit & zelfbeeld
 • Persoonlijke ontwikkeling