• Schematherapie

schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de therapie wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven.

Uitleg schema’s
Een schema is hoe je kijkt naar de werkelijkheid; naar jezelf, de ander en de wereld. Een schema bestaat uit herinneringen, emoties, overtuigingen en lichamelijke gewaarwordingen.

Een schema ontstaat door een combinatie van ervaringen in je kindertijd, je temperament en de mate waarin er aan je basisbehoeften is voldaan. Ieder kind heeft basisbehoeften, zoals veiligheid, verbondenheid, zelf de wereld mogen ontdekken, je emoties kunnen uitdrukken en eerlijke regels en grenzen krijgen. Wanneer hieraan voldaan wordt en je positieve ervaringen opdoet, kun je ‘functionele’ schema’s ontwikkelen die je vooruit helpen in je leven. Wanneer er niet aan je basisbehoeften wordt voldaan en je negatieve ervaringen opdoet, kun je ‘disfunctionele’ schema’s ontwikkelen die je tegenwerken in je leven.

Uitleg modi
Een modus (meervoud: modi) is een tijdelijke gemoedstoestand waarin je kan verkeren. We noemen modi ook wel verschillende kanten van jezelf. Een modus is een bepaalde manier van reageren als één of meer onderliggende schema’s worden geactiveerd. Een modus bestaat uit gedachten, gevoelens én gedrag. Modi zijn ingedeeld in functionele en disfunctionele modi. Net als bij schema’s kan je stellen dat een functionele modus je vooruit helpt in je leven en een disfunctionele modus (uiteindelijk) verstorend is in je leven.

Werkwijze
Schematherapie begint met het invullen van twee vragenlijsten. Hieruit komen de voor jou belangrijke schema’s en modi.
We bespreken je hulpvraag in relatie tot de uitkomsten en maken samen een plan van aanpak.
Bij schematherapie ga je met de onderliggende patronen en overtuigingen aan het werk. Je wordt uitgenodigd om onderliggende angsten en pijn te doorvoelen. Schematherapie zorgt voor inzicht, bewustwording en heling.
Tijdens de sessies wordt er naast het gesprek gebruik gemaakt van technieken als meditatie, visualisatie en van oefeningen afkomstig uit de beeldende therapie.
Schematherapie is niet een snelle therapie. Het is wel een gestructureerde therapie met duidelijke inzichten, handvatten en oefeningen. Met als doel niet functionele patronen en overtuigingen uit te dagen en los te laten. Je oefent in het contact maken met je kwetsbare kind-delen, om vervolgens  vanuit je volwassen en compassionele Zelf voor dit kwetsbare kind deel te kunnen gaan zorgen. In plaats van te vluchten, te vechten of te verstarren.