• Schematherapie

schematherapie en beeldende therapie

‘Door het boetseren en uitbeelden van mijn vroegere gezinssituatie kan ik nu echt voelen wat ik gemist heb’.

 

Vanuit dit voelen (kwetsbare kind) maak je contact met je onderliggende emotionele basisbehoeften. Door zorg en aandacht te besteden aan deze basisbehoeften, kan je groeien en de modus Gezonde Volwassene verstevigen.

Een schema is het gevolg van een tekort in de vervulling van een of meerdere emotionele basisbehoeften. Zoals Veiligheid, verbondenheid, autonomie, competentie en identiteitsgevoel, realistische grenzen, zelfexpressie; de vrijheid om uitdrukking te geven aan behoeften en emoties, spontaniteit en spel.
De basale schema’s zijn niet altijd even zichtbaar in het gedrag.
Wat wel zichbaar is, zijn de zogenoemde modi. De zes belangrijkste modi waarmee gewerkt wordt zijn; coping modus (afstandelijke beschermer), bestraffende ouder modus, boze kind modus, kwetsbare kind modus, vrije kind modus en gezonde volwassen modus.

2019 heb ik deze bijscholing bij de RINO Amsterdam met succes afgerond.
In deze opleiding worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens de principes van de schematherapie en uitgedaagd om op basis van dit therapeutische kader vaktherapeutische interventies toe te passen. Sinds 2015 kunnen vaktherapeuten zich laten registreren als schematherapeutisch werker bij het Register voor Schematherapie. Deze cursus voldoet aan de eisen voor de basiscursus.

inhoud

  • uitgangspunten, visie en theorie schematherapie;
  • plaatsbepaling schematherapie ten opzichte van vaktherapie;
  • overeenkomsten schemadomeinen en basisbehoeften (volgens Pesso);
  • de logica van het modusmodel en deplaats van de schema’s daarbinnen;
  • directe en indirecte inzet van vaktherapeutische technieken binnen de schematherapie;
  • gebruik schemagerichte experiëntiële technieken (imaginatie, historisch rollenspel, psychodrama);
  • introductie van werkmodellen voor vaktherapeuten om schemagericht in de groep te behandelen.