• Eetstoornissen

Eetproblemen bij jongeren en volwassenen

Door mijn ervaringsdeskundigheid weet ik hoe het is om een eetstoornis te hebben, én weet ik dat je kunt herstellen. Nog beter is het als je kunt voorkómen dat jouw eet- of gewichtsproblemen uitgroeien tot een eetstoornis. Hoe eerder je er bij bent, des te beter! Schaam je niet en vraag om hulp!

Hoe weet je of je risico loopt op het ontwikkelen van een eetstoornis? Kijk dan eens of je je herkent in een van de volgende kenmerken:

 • Je overtuiging is dat je gelukkiger zult zijn als je slank bent
 • Je stemming is afhankelijk van je gewicht
 • Je piekert veel, voelt je somber of onzeker
 • Je eet emoties weg of eet juist niet om maar niet te hoeven voelen
 • Je hebt eetbuien en/oef eet veel te weinig
 • Je hebt allerlei regels rond eten, waar je je dwangmatig aan moet houden
 • Je braakt na het eten, je gebruikt laxeertabletten en/of beweegt overmatig als je vindt dat je te veel hebt gegeten
 • Je bent bang om aan te komen of om dik te worden
 • Je probeert extreem gezond te eten; je zoekt hier allerlei informatie over. je hebt een grote lijst verboden voedingsmiddel, weet eigenlijk niet meer welk eetpatroon bij jou past
 • Echt van eten genieten is lastig; misschien ontloop je sociale contacten om gezamenlijke eetmomenten te kunnen vermijden
 • Je hebt last van gewichtstoename, gewichtsverlies en/of gewichtsschommelingen

Een beginnende eetstoornis
Een (beginnende) eetstoornis is een uiting van innerlijke spanningen en treft vaak mensen die hoog sensitief zijn, streng zijn voor zichzelf en erg onzeker zijn. Je lage eigenwaarde probeer je te compenseren met een slank lichaam of je probeert je onzekerheid niet te voelen door je emoties met eetbuien te dempen.

Een laag zelfbeeld
Een eetstoornis heeft vaak te maken met een laag zelfbeeld, met niet durven laten zien wie je echt bent en geeft je een gevoel van controle. De eetproblemen zijn een symptoom hiervan. Om deze reden behandel ik niet alleen de symptomen maar ook de problemen waardoor je (beginnende) eetstoornis is ontstaan. We gaan dus verder dan alleen de symptomen te behandelen.
We gaan samen onderzoeken welke functie jouw eetstoornis op dit moment van je leven vervult. Wanneer dit duidelijk voor je wordt, wordt ook helder waar je aan moet werken om je eetstoornis weer stapje voor stapje los te kunnen laten

Tijdens de therapie gaan we op zoek naar wie jij nu echt bent en wat jouw wensen en behoeften zijn. Mijn doel is dat je met meer zelfvertrouwen in het leven komt staan, zodat je je eetstoornis niet meer nodig hebt en het helemaal zelf kunt!

Samenwerking met een gespecialiseerde diëtist in Praktijk It’s my LIJF
Ondanks dat ik tijdens de therapie met name werk aan de onderliggende problematiek bij je eetstoornis, mag je niet verwachten dat je eetpatroon vanzelf verandert. Zeker als je al langere tijd vastzit in patronen, veel sterk aanwezige gedachtes hebt over voeding, allerlei regels rond eten hebt ontwikkeld: dan ben je het contact kwijt met welke voeding echt bij je past. Eten naar behoeft, eetlust, verzadiging, genieten van eten: dat lukt vaak slecht en is soms moeilijk terug te vinden omdat je eigenlijk niet meer weet wat volwaardig eten is. . De stem van de eetstoornis is sterk. Daarnaast speelt vaak angst een rol: wat zal een nieuw eetpatroon gaan doen met mijn lichaam? Die onzekerheid weerhoudt je er soms van om stappen op gebied van eten te nemen in de richting van herstel.

Om je hierbij extra te ondersteunen hebben Joke van Scheers en ik in 2020 samen Praktijk It’s my LIJF opgericht. Joke is diëtiste en al heel lang gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met allerlei vormen van eetproblematiek.

Joke: Ik ben er van overtuigd dat alleen het geven van eetlijsten aan mensen met eetproblematiek NIET werkt. Vaak is het nodig om kleine voor jou haalbare stappen af te spreken. Daarnaast moet er voldoende draagkracht zijn om dit te kunnen. Die draagkracht versterk je bij Mirjam. En zou bouwen we samen aan de weg richting herstel. Met als einddoel: eten naar behoefte, volwaardig, je vrij kunnen voelen in je keuzes daarbij. Dat zal resulteren in een betere gezondheid en uiteindelijk een voor jou passend gewicht wat je kunt accepteren.

Praktijk It’s My LIJF facebook

Praktijk It’s My LIJF