Mindful Boetseren

Mindful Boetseren

De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het boetseren met grote hoeveelheden klei bij Pien Pedroli. Het is een boetseertherapie volgens Raoul Ratnowsky te Dornach.
Tijdens deze therapie wordt het lijf aan het werk gezet. Het denkende hoofd krijgt rust. Het brengt je in beweging en in contact met jezelf, hier en nu. Er wordt op een meditatieve manier gewerkt met volle aandacht. Het kan fysiek inspannend zijn en tegelijkertijd wekt het nieuwe energie en enthousiasme.
De therapie versterkt je Ik –kracht, je zelfhelende vermogen en je vitaliteit.
Je gaat ervaren dat er een diepe innerlijke beweging in gang wordt gezet. Je kracht om jou leven met zijn specifieke uitdagingen opnieuw vorm te geven groeit.

Klei vasthouden,

je in klei uitdrukken maakt je zichtbaar,

dit voelt spannend,

dat je dan als het ware je kwetsbare ik, je kwetsbare stukje durft te laten zien,

je weet immers nog niet wat er precies uit je handen komt.

En dan heb je dat in handen,

je houdt het vast en je laat het zien,

je laat dat wat van binnen is aan de wereld zien,

je laat jezelf aan de wereld zien,

wat een lef,

en je laat jezelf aan jezelf zien,

je mag er zijn, het (alles) mag er zijn.

En telkens wanneer je weer dat (boetseer) beeld ziet met dat stukje wat je hebt laten zien veranderd zich dat stukje in jou.

Het verstevigt het beklijft, het vindt bodem, houvast of lost op.