Vormen van behandeling

Biografisch werken

Tijdens de beeldende therapie kan het verleden een ingang bieden om aan de slag te gaan met problemen die zich in het hier en nu aandienen. Een mogelijkheid is dan om biografisch te werken. Het in beeld brengen van belangrijke thema’s uit het leven geeft vaak veel duidelijkheid en inzicht op de klachten en problemen waar je momenteel mee zit. Tijdens het biografisch werken richt ik mij niet alleen op de moeilijke en soms traumatische ervaringen, maar ook op positieve gebeurtenissen uit het leven. Zo ontstaat er een complete levenslijn. Op deze manier worden de traumatische ervaringen deel van het leven en raken ze niet als een ‘wond’ geïsoleerd in het lichaam.